Atletisme

 

DESENA PUJADA A LLUC

 

 


Dia 12 de Març del 2006  

 

Organitza: Club Ciclista "Defensora Sollerense"

 

                          LLISTA D'INSCRITS:

 

1.-  Josep-J. SORIANO CONTRERAS.

2.-  Jaume ALCOVER SASTRE.

3.-  Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS.

4.- Antoni JOFRE MARROIG.

5.- Llorenç SEGUI SANCHEZ.

6.- Josep-Antoni  FERNANDEZ RUIZ.

7.-  Cristòfol CASTANYER BERNAT.

8.- Francesca  GARAU SAMPOL.

9.- Joan-Jaume MARQUES COLL.

10.- Pere BERNAT MAS.

11.- Salvador MARTI PEÑAS.

12.- Manel RULLAN ESTARELLAS.

13.- Antoni-Josep SOSA RULLAN.

14.- Genaro SOSA RULLAN.

15.- Xavier FONTANET COLOM.

16.- Josep JANSA DUBON.

17.- Antoni SUÑER RULLAN.

18.- Antoni-Josep  BERNAT SASTRE.

19.- Jaume OLIVER RAMON.

20.-  Josep-Lluís COLOM MARTINEZ.

21.- Josep POMAR HERNANDEZ.

22.- Joe TEMPLENTON.

23.- Antoni OROZCO HERNANDEZ.

24.- Bartomeu  PALOU SEGUI.

25.- Francesc-Xavier  ARBONA MAS.

26.- Jaume BESTARD MATAS.

27.- Bartomeu-Òscar  MARCO FIOL.

28.- Joan-Antoni MORRO MAS.

29.- Joan BISBAL PALOU.

Marxaires:

1.- Emili SANS MARTINEZ.

2.- Buenaventura HERNANDEZ MUROS.

3.- Valentí DIAZ MARTINEZ.

                        PARTICIPANTS:

1.-  Josep-J. SORIANO CONTRERAS.

2.-  Jaume ALCOVER SASTRE.

3.-  Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS.

4.- Antoni JOFRE MARROIG.

5.- Llorenç SEGUI SANCHEZ.

6.- Josep-Antoni  FERNANDEZ RUIZ.

7.-  Cristòfol CASTANYER BERNAT.

8.- Joan-Jaume MARQUES COLL.

9.- Pere BERNAT MAS.

10.- Salvador MARTI PEÑAS.

11.- Manel RULLAN ESTARELLAS.

12.- Antoni-Josep SOSA RULLAN.

13.- Genaro SOSA RULLAN.

14.- Xavier FONTANET COLOM.

15.- Josep JANSA DUBON.

16.- Antoni SUÑER RULLAN.

17.- Antoni-Josep  BERNAT SASTRE.

18.- Jaume OLIVER RAMON.

19.-  Josep-Lluís COLOM MARTINEZ.

20.- Josep POMAR HERNANDEZ.

21.- Joe TEMPLENTON.

22.- Antoni OROZCO HERNANDEZ.

23.- Bartomeu  PALOU SEGUI.

24.- Francesc-Xavier  ARBONA MAS.

25.- Jaume BESTARD MATAS.

26.- Bartomeu-Òscar  MARCO FIOL.

27.- Joan-Antoni MORRO MAS.

28.- Joan BISBAL PALOU.

Marxaires:

1.- Emili SANS MARTINEZ.

2.- Buenaventura HERNANDEZ MUROS.

3.- Valentí DIAZ MARTINEZ.

 

               TEMPS AL PAS PER EL COLL DE L'OFRE:

 

1.- Cristòfol CASTANYER BERNAT, amb  0-52''.

2.- Llorenç SEGUI SANCHEZ,  0-52'.

3.- Josep JANSA DUBON,  0-53'.

4.- Josep-Lluís COLOM MARTINEZ,  0-54'.

5.- Joan-Jaume MARQUES COLL,  0-56'.

6.- Francesc-Xavier ARBONA MAS,  0-56'.

7.- Jaume ALCOVER SASTRE,  0-57'.

8.- Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS,  1-00'.

9.- Jaume BESTARD MATAS,  1-00'.

10.- Xavier FONTANET COLOM,  1-00'.

11.- Antoni SUNYER RULLAN,  1-01'.

12.- Antoni OROZCO HERNANDEZ,  1-01'.

13.- Joan-Antoni FERNANDEZ RUIZ, 1-03'.

14.- Antoni.-Josep BERNAT SASTRE,  1-04'.

15.- Bartomeu PALOU SEGUI,  1-04'.

16.- Bartomeu-Òscar MARCO FIOL,  1-05'.

17.- Josep-Joaquim SORIANO CONTRERAS,  1-05'.

18.- Josep POMAR HERNANDEZ,  1-05'.

19.- Salvador MARTI PEÑAS,  1-05'.

20.- Joe TEMPLENTON,  1-06'.

21.- Antoni JOFRE MARROIG,  1-06'.

22.- Genaro SOSA RULLAN,  1-07'.

23.- Joan-Antoni MORRO RAJA., 1-07'.

24.- Pere BERNAT MAS,  1-09'.

25.- Jaume OLIVER RAMON,  1-10'.

26.- Joan BISBAL PALOU,  1-10'.

27.- Antoni-Josep SOSA RULLAN,  1-11'.

28.- Manel RULLAN ESTARELLAS,  1-11'.

 

               TEMPS AL PAS PER CUBER:

 

1.-Cristòfol CASTANYER BERNAT,  amb 1-09'05''.

2.- Llorenç SEGUI SANCHEZ,  1-09'05''.

3.- Josep-Lluís COLOM MARTINEZ,  1-11'40''.

4.- Josep JANSA DUBON,  1-11'40''.

5.- Joan-Jaume MARQUES COLL,  1-15'05''.

6.- Francesc-Xavier ARBONA MAS,  1-15'05''.

7.- Jaume ALCOVER SASTRE,  1-17'25''.

8.- Antoni SUNYER RULLAN,  1-20'00''.

9.- Xavier FONTANET COLOM,  1-21'20''.

10.- Antoni OROZCO HERNANDEZ,  1-21'20''.

11.- Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS,  1-23'50''.

12.- Antoni.-Josep BERNAT SASTRE,  1-24'35''.

13.- Bartomeu PALOU SEGUI,  1-24'40''.

14.- Joan-Antoni FERNANDEZ RUIZ, .1-25'16''.

15.- Jaume BESTARD MATAS,  1-26'08''.

16.- Josep POMAR HERNANDEZ, 1-26'26''.

17.- Joan-Antoni MORRO RAJA, 1-26'26''.

18.- Josep-Joaquim SORIANO CONTRERAS, 1-26'26''.  

19.- Bartomeu-Òscar MARCO FIOL,  1-26'40''.

20.- Salvador MARTI PEÑAS,  1-28'12''.

21.- Joe TEMPLENTON,  1-28'20''.

22.- Antoni JOFRE MARROIG,  1-29'40''.

23.- Genaro SOSA RULLAN,  1-29'54''.

24.- Joan BISBAL PALOU, 1-31'01''.

25.- Jaume OLIVER RAMON,  1-31'01''.

26.- Pere BERNAT MAS,  1-32'26''.

27.- Manel RULLAN ESTARELLAS, 1-38'55''.

28.- Antoni-Josep SOSA RULLAN,  1-38'55''.

 


                TEMPS AL PAS PER ESCORCA:

 

1.-Cristòfol CASTANYER BERNAT,  amb  1-39'16''.

2.- Llorenç SEGUI SANCHEZ,  1-42'30''.

3.- Josep-Lluís COLOM MARTINEZ,  1-47'49''.

4.- Josep JANSA DUBON,  1-47'49''.

5.- Joan-Jaume MARQUES COLL,  1-53'41''.

6.- Francesc-Xavier ARBONA MAS,  1-53'41''.

7.- Antoni SUNYER RULLAN,  1-59'20''.

8.- Jaume ALCOVER SASTRE,  2-01'30''.

9.- Antoni OROZCO HERNANDEZ,  2-04'10''.

10.- Joan-Antoni FERNANDEZ RUIZ,  2-07'00''.

11.- Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS, 2-07'33''.

12.- Jaume BESTARD MATAS, 2-07'40'.'

13.- Antoni.-Josep BERNAT SASTRE,  2-08'34''.

14.- Xavier FONTANET COLOM,  2-08'42''.

15.- Josep-Joaquim SORIANO CONTRERAS,  2-09'07''.

16.- Bartomeu-Òscar MARCO FIOL,  2-10'00''.

17.- Bartomeu PALOU SEGUI,  2-10'00''.

18.- Josep POMAR HERNANDEZ,  2-10'50''.

19.- Joe TEMPLENTON,  2-12'15''.

20.- Antoni JOFRE MARROIG, 2-14'46''.

21.- Salvador MARTI PEÑAS,   2-15'25''.

22.- Genaro SOSA RULLAN, 2-18'20''.

23.- Jaume OLIVER RAMON,  2-22'25''.

24.- Joan BISBAL PALOU,  2-22'25''.

25.- Pere BERNAT MAS,  2-23'18''.

26.- Antoni-Josep SOSA RULLAN, 2-24'50''. 

27.- Manel RULLAN ESTARELLAS, 2-31'05''.

Retirat:  Joan-Antoni MORRO RAJA.

 
 

                TEMPS AL PAS PER L'ALZINA DELS 7 CIMALS:

 

1.-Cristòfol CASTANYER BERNAT,  amb  1-50'00''.

2.- Llorenç SEGUI SANCHEZ,  1-55'00''.

3.- Josep-Lluís COLOM MARTINEZ,  2-00'00''.

4.- Josep JANSA DUBON,  2-00'00''.

5.- Joan-Jaume MARQUES COLL,  2-06'00''.

6.- Francesc-Xavier ARBONA MAS,  2-06'00''.

7.- Antoni SUNYER RULLAN,  2-13'00''.

8.- Jaume ALCOVER SASTRE,  2-16'30''.

9.- Antoni OROZCO HERNANDEZ,  2-20'20''.

10.- Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS,  2-21'15''.

11.- Joan-Antoni FERNANDEZ RUIZ,  2-22'10''.

12.- Jaume BESTARD MATAS2-23'00''.

13- Bartomeu-Òscar MARCO FIOL,  2-24'20''.

14.- Antoni.-Josep BERNAT SASTRE, 2-24'35''.

15.- Josep-Joaquim SORIANO CONTRERAS,  2-25'15''.

16.- Bartomeu PALOU SEGUI,  2-26'05''.

17.- Josep POMAR HERNANDEZ,  2-27'10''.

18.- Joe TEMPLENTON,  2-27'20''.

19- Xavier FONTANET COLOM, 2-27'25''. 

20.- Antoni JOFRE MARROIG,  2-30'45''.

21.- Salvador MARTI PEÑAS, 2-32'55''.

22.- Jaume OLIVER RAMON, 2-35'45''.

23.- Joan BISBAL PALOU,  2-36'50''.

24.- Genaro SOSA RULLAN,  2-37'15''.

25.- Pere BERNAT MAS,  2-42'25''.

26.- Antoni-Josep SOSA RULLAN, 2-42'40''. 

27.- Manel RULLAN ESTARELLAS,  2-48'40''.

 


               CLASSIFICACIO FINAL:

 

1.- Cristòfol CASTANYER BERNAT, amb 1-53'53''.

2.- Llorenç SEGUI SANCHEZ, 1-59'21''.

3.- Josep-Lluís COLOM MARTINEZ, 2-04'13''.

4.- Josep JANSA DUBON, 2-04'26''.

5.- Joan-Jaume MARQUES COLL, 2-12'45''.

6.- Francesc-Xavier ARBONA MAS, 2-12'45''.

7.- Antoni SUNYER RULLAN, 2-19'07''.

8.- Jaume ALCOVER SASTRE, 2-21'57''.

9.- Pere RODRIGUEZ ESTARELLAS, 2-26'45''.

10.- Antoni OROZCO HERNANDEZ, 2-28'54''.

11.- Joan-Antoni FERNANDEZ RUIZ, 2-29'21''.

12.- Jaume BESTARD MATAS, 2-29'56''.

13.- Bartomeu-Òscar MARCO FIOL, 2-30'35''. 

14.- Antoni.-Josep BERNAT SASTRE, 2-31'02''.

15.- Josep-Joaquim SORIANO CONTRERAS, 2-31'21''.

16.- Bartomeu PALOU SEGUI, 2-33'19''.

17.- Joe TEMPLENTON, 2-33'24''.

18.- Xavier FONTANET COLOM, 2-34'17''.

19.- Josep POMAR HERNANDEZ, 2-35'16''.

20.- Antoni JOFRE MARROIG, 2-37'18''.

21.- Salvador MARTI PEÑAS, 2-38'07''.

22.- Jaume OLIVER RAMON, 2-40'11''.

23.- Joan BISBAL PALOU, 2-42'30''.

24.- Genaro SOSA RULLAN, 2-42'34''.

25.- Antoni-Josep SOSA RULLAN, 2-49'01''.

26.- Pere BERNAT MAS, 2-50'51''.

27.- Manel RULLAN ESTARELLAS, 2-57'17''.

Retirat:  Joan-Antoni MORRO RAJA.


Marxaires:

1.- Emili SANS MARTINEZ, 5-44'59''.
2.- Buenaventura HERNANDEZ MUROS, 5-44'59''
3.- Valentí DIAZ MARTINEZ, 5-44'59''.
-Col·lectiu de Cronometradors del C.C.D.S.-

 

 

 

 

DESENA PUJADA A LLUC

 

Volem expressar el nostre més sentit agraïment a:

 


ASSEGURANCES LLORET.

TRANSPORTS OLIVER – MORELL.

CA’N FIOLET, S.L.

FUSTERIA PONT D'EN BARONA. 

AIGUA FONT DES TEIX.

SOUVENIRS MARE NOSTRUM (Port de Sóller).

BERNAT PORT.

EMBOTITS AGUILO.

ANDREU-J. BERNAT COLL, S.L. ( Maquinària d'Hostaleria).

CA'N TONI REIA.

RESTAURANT ESCORCA.

PASTISSERIA PA PAGES.

PERRUQUERIA MARGA SOCIAS.

SANTIAGO-F. MARQUES COLL.

JOSEP PUIG NIGORRA.

VALENTI PUIG PEREZ.

JOAN SANCHIS CORTES.

LLUIS SANCHIS CORTES.

ANDREU-JOSEP BERNAT COLL.

DANI PASTOR MAYOL.

ANTONI SOCIAS COLOM.

FELIX CUARTERO MONTES.

JOAN SOCIAS BARCELÓ.

XAVI CUARTERO MONTES.

JOAN MORAGUES ARNAL.

ANTONI LUQUE JORDAN.

FELIP MORELL RULLAN

PROPIETARIS DE L'OFRE  i  BINIMORAT.

POLICIA LOCAL DE SÓLLER.

CREU ROJA DE SÓLLER.

VEU DE SÓLLER  i  SETMANARI SÓLLER.

COL·LECTIU DE CRONOMETRADORS DEL C.C.D.S.

 

         ALS MASSATGISTES:

 

JOAN REYNES  i RAFEL PUJOL.

 

i a tots els que portant els seus vehicles o mitjançant la seva col·laboració han fet possible aquesta desena edició de la PUJADA A LLUC.

 

Sóller, a 12 de Març de l 2006.

[Portada] [Ciclisme] [Tir de Passetja] [Espeleologia] [Societat "Defensora Sollerense"] [Atletisme] [Bàsquet] [Triatló] [Gloses]
.
                    Darrera actualització: