Atletisme

 

Cursa Popular 

Ciutat de Sóller.

    

La  gent que m'agrada..

 

COMENTARIS i  FOTOS: CLASSIFICACIONS i  FOTOS:

 
Primera Cursa Popular Ciutat Sóller  (1980)  Primera Cursa Popular Ciutat Sóller  (1980) 
Segona Cursa Popular Ciutat Sóller  (1981)  Segona Cursa Popular Ciutat Sóller  (1981) 
Tercera Cursa Popular Ciutat Sóller  (1982)  Tercera Cursa Popular Ciutat Sóller  (1982) 
Quarta  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1983)  Quarta  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1983) 
  Cinquena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1984)    Cinquena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1984) 
  Sisena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1985)    Sisena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1985) 
  Setena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1986)    Setena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1986) 
  Vuitena  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1987)    Vuitena  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1987) 
  Novena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1988)    Novena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1988) 
  Desena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1989)    Desena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1989) 
  Onzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1990)    Onzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1990) 
  Dotzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1991)    Dotzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1991) 
  Tretzena  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1992)    Tretzena  Cursa Popular Ciutat Sóller  (1992) 
  Catorzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1993)    Catorzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1993) 
  Quinzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1994)    Quinzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1994) 
  Setzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1995)    Setzena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1995) 
  Dissetena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1996)    Dissetena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1996) 
  Divuitena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1997)    Divuitena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1997) 
  Dinovena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1998)    Dinovena Cursa Popular Ciutat Sóller  (1998) 
  Vintena Popular Ciutat Sóller  (1999)    Vintena Popular Ciutat Sóller  (1999) 
  Vint-i-unena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2000)    Vint-i-unena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2000) 
  Vint-i-dosena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2001)    Vint-i-dosena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2001) 
  Vint-i-tresena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2002)    Vint-i-tresena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2002) 
  Vint-i-quatrena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2003)    Vint-i-quatrena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2003) 
  Vint-i-cinquena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2004)    Vint-i-cinquena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2004) 
  Vint-i-sisena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2005)     Vint-i-sisena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2005) 
  Vint-i-setena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2006)    Vint-i-setena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2006) 
  Vint-i-vuitena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2007)    Vint-i-vuitena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2007) 
  Vint-i-novena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2008)    Vint-i-novena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2008)
  Trentena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2009)   Trentena Cursa Popular Ciutat Sóller  (2009)


   

Torna a la Plana d'Atletisme
Torna a la Plana d'Atletisme
Ulls plorosos Torna a la Plana d'Atletisme

Torna a la Plana d'Atletisme


.
.

[Portal del CCDS]  [Portada] [Ciclisme] [Cicloturisme] [Cicloturistes CCDS] [Escola de Ciclisme] [Tir de Passetja]
 [Espeleologia] [Atletisme] [Bŕsquet] [Triatló] [Baixada Carretons] [Societat "Defensora Sollerense"] [Gloses]

Vols escriure al C.C.D.S.?email.gif (2241 bytes)

Darrera actualització:
   16/08/2009