Atletisme

Correguda Festes Patronals de L'Horta

Correguda de l'Horta

 
 

COMENTARIS: CLASSIFICACIONS:

 
Primera Correguda de L'Horta   (2000)  Primera Correguda de L'Horta   (2000) 
Segona Correguda de L'Horta   (2001) Segona Correguda de L'Horta   (2001)
Tercera Correguda de L'Horta   (2002) Tercera Correguda de L'Horta   (2002)
  Quarta Correguda de L'Horta   (2003)   Quarta Correguda de L'Horta   (2003)
  Cinquena Correguda de L'Horta   (2004)   Cinquena Correguda de L'Horta   (2004)
 Sisena Correguda de L'Horta   (2005)   Sisena Correguda de L'Horta   (2005)
 Setena Correguda de L'Horta   (2006)  Setena Correguda de L'Horta   (2006)
 Vuitena Correguda de L'Horta   (2007)  Vuitena Correguda de L'Horta   (2007)
 Novena Correguda de L'Horta   (2008)  Novena Correguda de L'Horta   (2008)

 
 
 
Torna a la Plana d'Atletisme
Torna a la Plana d'Atletisme
Ulls plorosos Torna a la Plana d'Atletisme

Torna a la Plana d'Atletisme