Atletisme
 
 
 

Classificacions de la

 

Quarta Correguda de l'Horta
 

Dia 13 de Juliol  del 2003


 
 

Organitza: 
Comissió Festes de la Barriada Sollerica de L'Horta.


Control Tècnic: 
Col.lectiu de Cronometradors del C.C.D.S.  
 

star-left-cyan.gif (956 bytes) Classificació per Categories 

Quarta Correguda de l'Horta.
 

 

CATEGORIA "Minis" (fins a 5 anys)

(Estanc de L’Horta fins davant Ca’n Macià) :

 

1.- Miquel Hernàndez Estarellas, amb 19’’20. (Medalla)

2.- Bernat Morell Servera. (Medalla)

3.- Clara Coll Escalas. (Medalla)

4.- Claudia Trias Novella. (Medalla)

5.- Laura Martínez López. (Medalla)

6.- Lídia Martínez Oliver. (Medalla)

7.- Gabriel Borràs Alcover. (Medalla)

8.- Maria-Aurora Loro Bauzà. (Medalla)

 

CATEGORIA Infantils (de 5 a 10 anys) .

(Ca'n Macià - Pont d'en Barona - Ca'n Macià):

 

  1.- Carles Coll Escalas, amb 1-13’07’’.  (Medalla)

  2.- Joan-Daniel Acosta Pascual. (Medalla)

  3.- Antoni-Josep Far Morenilla. (Medalla)

  4.- Josep-Antoni Jorquera. (Medalla)

  5.- Miquel Bauzà López. (Medalla)

  6.- Eric Alfaro Dufour. (Medalla)

  7.- Cristian Bestard Escalas. (Medalla)

  8.- Pau Borràs Alcover. (Medalla)

  9.- Sergi Lillo Calafell. (Medalla)

10.- Marta Hernàndez Estarellas. (Medalla)

11.- Margalida Novo Hernàndez. (Medalla)

12.- Jordi Fernàndez Fernàndez. (Medalla)

13.- Jaume Bernat Capó. (Medalla)

14.- Neus Morell Servera. (Medalla)

15.- Catalina Rullàn Abad. (Medalla)

 

CATEGORIA A  (1 volta al circuit):

 

1.- Joan Oliver Valladares, amb 5’35’’. (Trofeu)

2.- Miquel Estarellas Acosta, amb 5’44’’. (Trofeu).

3.- Pere Rullàn Estarellas, amb 5’54’’. (Trofeu)

4.- David Pomar Urrea, amb 6’20’’. (Medalla)

5.- Manel Rullàn Estarellas, amb 6’53’’. (Medalla)

 

CATEGORIA B  (1 volta al circuit):

 

1.- Joan Navarro Moreno, amb 4’17’’. (Trofeu)

2.- Miquel-A. Llompart Hernàndez, amb 4’30’’. (Trofeu)

3.- Xavier Palou Vandengelen, amb 5’05’’. (Trofeu)

4.- Andreu Oliver Valladares, amb 5’50’’. (Medalla)

5.- Andreu Socias Pardo, amb 8’30’’. (Medalla)

 

 CATEGORIA C  (4 voltes al circuit):

1.- Josep-Lluís Colom Martínez, amb 21’15’’. (Trofeu)

2.- Joan-Jaume Marquès Coll, amb 22’01’’. (Trofeu)

3.- Felip Morell Rullàn, amb 23’04’’. (Trofeu)

4.- Jaume Alcover Sastre, amb 23’19’’. (Medalla)

5.- Jaume Bestard Matas, amb 24’30’’. (Medalla)

6.- Bartomeu Colom Ribas, amb 25’55’’. (Medalla)

7.- Antoni Bernat Sastre, amb 25’55. (Medalla)

 

CATEGORIA D (4 voltes al circuit):

1.- Domingo Gutiérrez Bejarano, amb 21’23’’. (Trofeu)

2.- Llorenç Seguí Sànchez, amb 21’45’’. (Trofeu)

3.- Perry Rushlau, amb 23’53’’. (Trofeu)

4.- Carme Raja Torres, amb 24’48’’. (Trofeu)

5.- Antoni Jofre Marroig, amb 26’37’’. (Medalla)

6.- Sebastiana Abad Bonnin, amb 29’51’’. (Trofeu)

7.- Marga Bestard Luis, amb 31’24’’. (Trofeu)

8.- Fina Acosta Bestard, amb 35’22’’. (Trofeu)

9.- Aïna Estarellas Coll, amb 35’22’’. (Trofeu)

 

CATEGORIA E  (4 voltes al circuit):

1.- Manel Rullàn Colom, amb 25’47’’. (Trofeu)

2.- Jaume Oliver Ramon, amb 25’55’’. (Trofeu)

3.- Joan Moragues Arnal, amb 26’23’’. (Trofeu)

4.- Joan Far Bisbal, amb 27’34’’. (Medalla)

5.- Susana Meza Peter, amb 30’30’’.  (Trofeu)

 

star-left-cyan.gif (956 bytes) Classificació General  

          (Categories  C, D i E):

 

  1.- Josep-Lluís Colom Martínez, amb 21’15’’.

  2.- Domingo Gutiérrez  Bejarano, 21'23'.

  3.- Llorenç Seguí  Sànchez, 21’45’’.

  4.- Joan-Jaume Marquès Coll, 22’01’’.

  5.- Felip Morell Rullàn, 23’04’’.

  6.- Jaume Alcover Sastre, 23’19’'.

  7.- Perry Rushlau, 23’53’’.

  8.- Jaume Bestard Matas, 24’30’’.

  9.- Carme Raja Torres, 24’48’’.

10.- Manel Rullàn Colom, 25’47’’.

11.- Bartomeu Colom Ribas, 25’55''.

12.- Jaume Oliver Ramon, 25’55’’.

13.- Antoni-Josep Bernat Sastre “Fiolet”, 25’55’’.

14.- Joan Moragues Arnal, 26’23’’.

15.- Antoni Jofre Marroig, 26’37’’.

16.- Joan Far Bisbal, 27’34’’.

17.- Sebastiana Abad Bonnin, 29’51’’.

18.- Suzana Meza Peter, 30’30’’.

19.- Marga Bestard Luis, 31’24’’.

20.- Fina Acosta Bestard, 35’22’’.

21.- Aina Estarellas Coll, 35’22’’.

 
   

-Col·lectiu de Cronometradors del C.C.D.S.-

Estàs en:  www.esportsolleric.net - El Portal Web del C.C.D.S.

 


Aquestes planes són propietat del C.C.D.S.
La reproducció total o parcial, per qualsevol procediment, ha de comptar amb la nostra autorització.

 

Vols escriure al C.C.D.S.?enviar missatge electrònic