Atletisme

SETZENA PUJADA A LLUC

 

 
Pujada a Lluc

Dia 26 de Febrer del 2012  

 

Organitza: Club Ciclista "Defensora Sollerense"

 

                          Llistat de corredors inscrits:

Núm. Nom Llinatge 1 Llinatge 2
1 Joan VICENS  VIDAL
2 Júnior FESTUS  
3 Adelino GREGORIO DE MIRANDA ALVES
4 Toni REYNES SELLES
5 Jordi MAYOL FREIXAS
6 Jaume OLIVER RAMON
7 Joan Pere ISERN PETZOLED
8 Miquel SOCIAS VIVES
9 Ali AHMED CHARRADI
10 Josep Maria COCA OLIVER
11 Ruben CASTRO DIERICK
12 Jaume VILA GUERRERO
13 Rafel ESCORZA TORRES
14 Ricard GARCIA VARGAS
15 Antoni MARCH MASCARO
16 Llorenç SEGUI SANCHEZ
17 Bartomeu ISERN BIBILONI
18 Tolo Óscar MARCO FIOL
19 Joan SALGUERO MARTINEZ
20 Cristòfol CASTANYER BERNAT
21 Miquel CAPO  SOLER
22 Antoni ROLDAN MERCADAL
23 Joan NAVARRO MORENO
24 Tolo   FIOL SOLER
25 Pep FRONTERA VIVES
26 Toni CHAVEZ TRUJILLO
27 Toni GRAN SANCHEZ
28 Andreu CALLEJON HERNANDEZ
29 Daniel MUÑOZ PEREZ
30 Ascensión MARTINEZ GALVEZ
31 Cati LLADO MATAS
32 Aïna Maria ESTARELLAS COLL
33 Eva Maria MOREDA GABALDON
34 Gemma MIRO SERRA
35 Angie RIGO BIBILONI
36 Pep Joan SERRA POL
37 Damià RAMIS PONS
38 Dani  RAMIS  
39 Antoni SUÑER RULLAN
40 Quico ROSSELLO GELI
41 Bartomeu COLOM JAUME
42 Xisco PEREZ NOGUERA
43 Bartomeu David MASCARO BUADES
44 Antoni FORTEZA COLOM
45 Joan CANDEL COLL
46 Antoni Josep BERNAT SASTRE
47 Pep RAMIREZ ESPINA
48 David MAGRANER BARTOLOME
49 Víctor RULLAN DELGADO
50 Adrià BAUZÀ AMENGUAL
51 Antoni POMAR ORELL
52 Miquel BERNAT MORA
53 Pep FORTEZA COLOM
54 Pere PUIG COLL
55 Nico COLL BENNASSAR
56 Jaume BESTARD MATAS
57 Antoni Josep SOSA RULLAN
58 Josep    JANSA DUBON
59 Xisca GARAU SAMPOL
60 Pere Antoni REYNES MIMO
61 Joan BISBAL PALOU
62 Roger PITARCH GARCIA
63 Pep FERNANDEZ MORELL
64 Jaume ALCOVER SASTRE
65 Jaume CARDONA VICENS
66 Dani PASTOR MAYOL
67 Felip MORELL RULLAN
68 Maribel CAMALLONGA IBAÑEZ

Llistat de marxaires inscrits:

Núm. Nom Llinatge 1 Llinatge 2
1 Maria Angels VAQUER SERVERA
2 Teresa VALLES GARAU
3 Neus  RIERA ESTARELLAS
4 Llorenç OLIVER RAMON
5 Antoni OLIVER RAMON
6 Aïna VILA TORRES
7 Ramona ESCALAS CALAFELL
8 Tomàs FEMENIAS HEREDIA
9 Francesc FERNANDEZ FERNANDEZ
10 Manel MARTINEZ JIMENEZ
11 Marga BESTARD RAMIS
12 Marcos BORRAS ROIG
13 Bartomeu TORRENS GILI
14 Marina AMOROS MUÑOZ
15 Andreu BERNAT MORA
16 Carla FONS  LLADO
17 Maria Gabriela MENDEZ BISBAL
18 Joan TORRENS VIDAL
19 Rafel TORRENS VIDAL
20 Joan COCOVI MARTORELL
21 Miquel QUETGLAS BOVER
22 Susana CAPO RAJA
23 Marga FIOL PARIS
24 Eva ALBERTI VICENS
25 Rosa MARQUES FRONTERA
26 Silvia MORAGUES FRONTERA
27 Antònia CRESPI FRONTERA
28 Marga FORTEZA FRONTERA
29 Salvador MARTI  FRONTERA
30 Magdalena BARCELO FRONTERA
31 Barbàra MATT FRONTERA
32 Catalina MUÑOZ FRONTERA
33 Joan TORRENS FRONTERA
34 Gabriel BIBILONI FRONTERA
35 Rafel OLIVER FRONTERA
36 Gabriel VIDAL FRONTERA
37 Xisco AMOROS FRONTERA
38 Antoni PERICAS FRONTERA
39 Joan Jaume MARQUES FRONTERA
40 Joan MARQUES FRONTERA

 


                TEMPS al pas per les cases de Binimorat:

 
1.- C

 

               TEMPS al pas per Cúber:

 
1.- C                TEMPS al pas per Escorca:

1.- 


 

             


CLASSIFICACIO FINAL arribada a Lluc:  

1.- Llorenç SEGUI SANCHEZ, amb 2-09'20''.
2.- Dani PASTOR MAYOL, 2-10'25''.
3.- Joan  VICENS VIDAL,  2-14'31''.
4.- Toni GRAN SANCHEZ, 2-15'06''.
5.- Damià RAMIS PONS, 2-15'34''.
6.- Antoni Josep SOSA RULLAN, 2-16'04''.
7.- Jaume ALCOVER SASTRE, 2-16'37''.
8.- Júnior FESTUS, 2-17'30''.
9.- Miquel SOCIAS VIVES, 2-20'35''.
10.- Adrià BAUZA AMENGUAL, 2-20'53''.
11.- Pep Joan SERRA POL, 2-21'35''.
12.- Antoni POMAR ORELL, 2-24'15''.
13.- David MAGRANER BARTOLOME, 2-29'53''.
14.- Víctor RULLAN DELGADO, 2-29'53''.
15.- Josep JANSA DUBON, 2-30'46''.
16.- Felip  MORELL RULLAN, 2-30'46''.
17.- Pep RAMIREZ ESPINA, 2-32'52''.
18.- Ruben CASTRO DIERICK, 2-36'27''.
19.- Pedre Antoni  REYNES MIMO, 2-36'38''.
20.- Eva Maria MOREDA GABALDON, 2-38'15''.
21.- Angie RIGO BIBILONI, 2-38'15''.
22.- Cati LLADO MATAS, 2-38'29''.
23.- Tolo Óscar MARCO FIOL, 2-38'39''.
24.- Gemma MIRO SERRA, 2-39'15''`.
25.- Jaume CARDONA VICENS, 2-39'15''.
26.- Dani RAMIS, 2-39'52''.
27.- Adelino GREGORIO DE MIRANDA, 2-40'30''.
28.- Maribel CAMALLONGA IBAÑEZ, 2-40'55''.
29.- Antoni REYNES SELLES, 2-42'23''.
30.- Jaume VILA GUERRERO, 2-42'23''.
31.- Rafel ESCORZA TORRES, 2-43'06''.
32.- Xisca GARAU SAMPOL, 2-43'06''.
33.- Antoni FORTEZA COLOM, 2-43'33''.
34.- Joan BISBAL PALOU, 2-46'01''.
35.- Xisco PEREZ NOGUERA, 2-46'01''.
36.- Pere PUIG COLL, 2-46'39''.
37.- Quico ROSSELLO GELI, 2-53'48''.
38.- Pep FERNANDEZ MORELL, 2-53'48''.
39.- Jaume OLIVER RAMON,   2-56'46''.
40.- Antoni MARCH MASCARO, 2-58'15''.
41.- Nico COLL BENNASSAR, 2-59'28''.
42.- Antoni Josep BERNAT SASTRE, 2-59'28''.
43.- Joan Pere ISERN PETZOLD, 2-59'41''.
44.- Miquel CAPO SOLER, 3-00'05''.
45.- Aïna ESTARELLAS COLL, 3-01'36''.
46.- Pep FORTEZA COLOM, 3-03'32''.
47.- Bartomeu COLOM JAUME, 3-06'12''.
48.- Toni CHAVEZ TRUJILLO, 3-21'45''.
49.- Andreu CALLEJON HERNANDEZ, 3-21'45''.
50.- Pep FRONTERA VIVES, 3-24'33''.
51.- Dani MUÑOZ PEREZ,  3-24'33''.
52.- Joan CANDEL COLL, 3-29'16''.
53.- Alí AHMED CHARRADI, 3-33'33''.

No arribats a Lluc:  
1.- Jordi MAYOL FREIXAS.
2.- Josep Maria COCA OLIVER.
3.- Bartomeu ISERN BIBILONI.
4.- Joan SALGUERO MARTINEZ.
5.- Cristòfol CASTANYER i BERNAT.
6.- Ascensión MARTINEZ GALVEZ.
7.- Antoni SUÑER RULLAN.
8.- Bartomeu MASCARO BUADES.
9.- Jaume BESTARD MATAS.
10.- Roger PITARCH GARCIA.
11.- Miquel BERNAT MORA.
12.- Antoniu ROLDAN MERCADAL.
13.- Joan NAVARRO MORENO.
14.- Tolo FIOL SOLER.
15.- Ricard GARCIA VARGAS.
                            

Marxaires:

1.- Tomàs FEMENIAS HEREDIA, amb 4-15'08''.

2.- Francesc FERNANDEZ FERNANDEZ, 4-15'08''.

3.- Barbara MATT, 4-21'51''.

4.- Marga BESTARD RAMIS, 4-21'51''.

5.- Susana CAPO RAJA, 4-24'24''.

6.- Miquel QUETGLAS BOVER, 4-24'24''.

7.- Rosa MARQUES COLL, 4-24'24''.

8.- Marga FORTEZA OLIVER, 4-24'24''.

9.- Andreu BERNAT MORA, 4-29'45''.

10.- Joan TORRENS VIDAL, 4-29'45''.

11.- Rafel TORRENS VIDAL, 4-29'45''.

12.- Joan MARQUES FRONTERA, 4-29'45''.

13.- Joan MARQUES COLL, 4-29'45''.

14.- Joan TORRENS GILI, 4-29'45''.

15.- Maria MENDEZ BISBAL, 4-29'45''.

16.- Bartomeu TORRENS GILI, 4-29'45''.

17.- Silvia MORAGUES ORVAY, 4-29'45''.

18.- Antònia CRESPI FRAU, 4-29'45''.

19.-Marga FIOL PARIS, 4-29'45''.

20.- Xisco AMOROS GARCIA, 4-41'23''.

21.- Joan COCOVI MARTORELL, 4-41'23''.

22.- Gabriel BIBILONI MARTORELL, 4-41'23''.

23.- Gabriel VIDAL PUCHE, 4-50'39''.

24.- Antoni PERICAS HOMAR, 4-50'39''.

25.- Rafel OLIVER CORTES, 4-50'39''.

26.- Magdalena BARCELO MUNAR, 4-56'03''.

27.- Manel MARTINEZ JIMENEZ, 4-56'03''.

28.- Salvador MARTI PEÑAS, 4-56'03''.

29.- Antoni OLIVER RAMON, 5-09'44''.

30.- Neus RIERA ESTARELLAS, 5-12'40''.

31.- Teresa  VALLES GARAU, 5-12'40''.

32.- Maria Angels VAQUER SERVERA, 5-12'40''.

33.- Miquel BERNAT MORA, 5-12'40''.

34.- Ramona ESCALAS CALAFELL, 5-41'01''.

35.- Aïna VILA TORRES, 5-41'01''.

36.- Marina AMOROS MUÑOZ, 6-10'23''.

37.- Carla FONS LLADO, 6-10'23''.

38.- Catalina MUÑOZ GUAL, 6-10'25''.

39.- Llorenç OLIVER RAMON, 6-10'25''.


No arribats a Lluc:
1.- Marcos Borràs Roig.
2.- Eva Albertí Vicens.


-Col·lectiu de Cronometradors del C.C.D.S.-  

SETZENA PUJADA A LLUC

Volem expressar el nostre més sentit agraïment a:

 


AJUNTAMENT DE SOLLER.

TRANSPORTS OLIVER – MORELL.

FORN DES PORT.

AIGUA FONT DES TEIX.

FUSTERIA PONT DEN BARONA.

 RESTAURANT ESCORCA.

VALENTI PUIG PEREZ.

LLUIS SANCHIS CORTES.

ANDREU-JOSEP BERNAT COLL.

JOAN OLIVER VALLADARES.

ANTONIA GARCIA MORENO.

BARTOMEU BERNAT MORA.

ANTONIA VIDAL PUCHE.

CATALINA MORA COLOMAR.

ANTONIA BISBAL.

JOAN REYNES.

RAFEL PUJOL.

PROPIETARIS DE L'OFRE  i  BINIMORAT.

POLICIA LOCAL DE SÓLLER.

CREU ROJA DE SÓLLER.

VEU DE SÓLLER  i  SETMANARI SÓLLER.

COL·LECTIU DE CRONOMETRADORS DEL C.C.D.S.

..

i a tots els que portant els seus vehicles o mitjançant la seva col·laboració han fet possible aquesta setzena edició de la PUJADA A LLUC.

....

Sóller, a 26 de febrer del 2012.

COMENTARIS:

Antoni Forteza i Colom.-
Hola Joan!
Us vull donar l'enhorabona per l'organització i el tracte dispensat.
Mai la havia feta sencera i m'han sobrat Kms.
Vaig partir aviat perquè el meu mitjà de transport se n'anava.
Gràcies i salut!

Jaume Cardona Vicens
Gràcies de tot cor per poder compartir un dia inoblidable entre gent que viu s'esport i ses tradicions.

Enhorabona per la cursa de diumenge, vaig disfrutar molt, gràcies per fer possible aquestes curses!.
Esper poder ser-hi l´any que ve!.
..

 

..
Estàs en:  www.esportsolleric.net - El Portal Web del C.C.D.S.

..

Cadena de bicicleta.

Entra al portal web del C.C.D.S.

 ..
Aquestes planes són propietat del C.C.D.S.
La reproducció total o parcial,  per qualsevol procediment, ha de comptar amb la nostra autorització.
..

..
Llibre de visites C.C.D.S.
Llibre de visites
Besada amb bici.- Free counter and web stats

..

 

Gràcies per visitar www.esportsolleric.net, el portal web del C.C.D.S. = Informació esportiva actualitzada al moment. -.-.-.- Tot el contingut d'aquest portal és propietat intelectual del C.C.D.S. (www.esportsolleric.net) !