Atletisme

Cursa dels Estiradors

 
 

COMENTARIS: CLASSIFICACIONS:

 
Primera Cursa  Estiradors   (2001)  Primera Cursa dels Estiradors   (2001) 
Segona Cursa dels Estiradors   (2002) Segona Cursa dels Estiradors   (2002)
Tercera Cursa dels Estiradors   (2003) Tercera  Cursa dels Estiradors   (2003)
Quarta Cursa dels Estiradors   (2004) Quarta Cursa dels Estiradors   (2004)
Cinquena Cursa dels Estiradors   (2005) Cinquena Cursa dels Estiradors   (2005)
 Sisensa dels Estiradors   (2006)  Sisena Cursa dels Estiradors   (2006)
 Setena  Cursa dels Estiradors   (2007)  Setena Cursa dels Estiradors   (2007)
 Vuitena Cursa dels Estiradors   (2008)  Vuitena Cursa dels Estiradors   (2008)

 
 
 
Torna a la Plana d'Atletisme
Torna a la Plana d'Atletisme
Ulls plorosos Torna a la Plana d'Atletisme

Torna a la Plana d'Atletisme